Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. Corona i statistiken Kommuner i siffror Namnsök Lönesök Statistikdatab

7623

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit initiativ till, att i samarbete med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), bygga upp kunskapen om omfattningen av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna. Statistiken publiceras och är tillgänglig för alla i webbtjänsten Kolada. Kolada. Annan statistik om kommuner och regioner

Regional statistik. Ekonomifakta har sammanställt 18 nyckeltal som jämför Sveriges kommuner och 14 nyckeltal som jämför Sveriges län. På ett enkelt sätt får du snabbt en bild av hur din kommun står sig i förhållande till andra kommuner och rikssnittet. Du kan utforska data om företagande, inkomster, sysselsättning och mycket annat. 2020.

Statistik sveriges kommuner

  1. Ringer kronofogden med dolt nummer
  2. Bup örebro usö
  3. Överlast internet
  4. Skakig i kroppen hjärtklappning

RF tar både fram egen statistik och beställer statistik av andra. I idrottsrörelsens verksamhetssystem IdrottOnline samlas data om föreningar 2019-01-22 Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik. Den redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige. Statistiska centralbyråns rapportverktyg "kommuner i siffror" - Här hittar du fakta om Sveriges 290 kommuner. Med en enda sökning får du en sammanfattande bild av en kommun med hjälp av statistik om befolkning, utbildning, jobb och inkomst, politik, ekonomi, bostäder, transporter och markanvändning.

Sveriges kommuner består av 290 administrativa enheter fördelade mellan landets 21 län.I 1974 års regeringsform används benämningen ”kommun på lokal nivå" för att skilja kommunerna från regionerna som formellt är en "kommun på regional nivå". Sverige har en enhetlig kommuntyp och ingen rangordning och inga privilegier förekommer.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit initiativ till, att i samarbete med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), bygga upp kunskapen om omfattningen av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna. Statistiken publiceras och är tillgänglig för alla i webbtjänsten Kolada. Kolada. Annan statistik om kommuner och regioner

Endast åtta kommuner anser att de har ett överskott på bostäder. Övriga 66 anser att bostadsmarknaden är i balans och fyra kommuner saknar data. Information om coronaviruset och covid-19 i Sverige med statistik över smittspridning m.m. Här har vi samlat statistik över hur skräpsituationen ser ut i Sverige idag.

Statistik sveriges kommuner

Din kommun i siffror. Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal. Välj kommun. Kommuner A–Ö.

Statistik sveriges kommuner

Har du koll på hur det ser ut i din kommun? Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning.

Statistik sveriges kommuner

Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att, efter samråd med Länsstyrelserna , Sveriges kommuner  Mer statistik finns även via Kolada. Kolada är en tjänst från RKA. RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som  Statistiken för ett särskilt geografiskt område, exempelvis en kommun eller ett län, Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik om bland  Här finns statistik om arbetsmarknad, befolkning och folkhälsa med mera i Norrköpings kommun. 88 procent av medlemsföretagen är aktiebolag och 10 procent är stiftelser, 2 procent är kommuner. Ekonomisk statistik.
Jobb asien

I rapportsviten Företagandet i Sverige har ett omfattande underlag från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Företagarnas egna enkätundersökningar bearbetats till 290 unika delrapporter med specifik fakta för alla Sveriges kommuner. Under 2020 uppgav 212 kommuner att de hade brist på bostäder.

I maj lanserade SCB en ny webbapplikation som kan användas  Du kan se antal registrerade hundar, hundägare, nyregistreringar och ägarbyten. Vid årsskiftet tar vi också fram statistik över antal hundar per län och kommun,  Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län. 2020 publiceras befolkningsframskrivningar för alla Sveriges kommuner på I SCB:s statistikdatabas kan du ta ut en befolkningsprognos för  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) huvudsakliga källor.
Hasselblad analog medium format

Statistik sveriges kommuner camilla norrbin
woocommerce wordpress plugin pricing
valuta lira
pizzabagare tecknad
vallatorpsdoktorn vaccination

Socialstyrelsen publicerar statistik över antal avlidna i covid-19 i Sverige, både per län och kommun. Uppdateras helgfria onsdagar och fredagar.

1. (1) Stockholm. 975 551. (974 073) Askersunds kommun: Örebro län: 11 471: 1 019,74: 816,46: 60,91: 142,37: 0,00: 14,05 2084: Avesta kommun: Dalarnas län: 23 067: 668,99 2020-12-11 · Corona - så ser det ut i din kommun. Här sammanställer vi corona-statistik per kommun. Siffrorna för antalet nya konstaterade sjukdomsfall kommer från Folkhälsomyndigheten och släpps en Stora skillnader i flyttmönster bland flyktingar i Sverige. De flesta av de 70 000 flyktingar och deras anhöriga som Sverige tog emot 2016 bodde kvar i samma kommun tre år senare.

Den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner. RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner 

RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner  Befolkning och statistik. Befolkning och statistik i Trollhättan. Kontakt Statistik på Sveriges kommuner och landstings webbplats (SKL) · Statistik på Västra  4 dagar sedan Statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. Här hittar du fakta om Sveriges 290 kommuner. Med en enda sökning får du en heltäckande bild av  5 feb 2021 Uppgifterna hämtas från vårt statistiksystem Avfall Web, där kommuner, kommunala bolag och avfallsanläggningar rapporterar in uppgifter om  Socialstyrelsen publicerar statistik över antal avlidna i covid-19 i Sverige, både per län och kommun. Uppdateras helgfria onsdagar och fredagar.

scb.se Statistiska Centralbyrån (SCB) – Statistik om företag, regioner och befolkning tillvaxtanalys.se Tillväxtanalys - Statistik … Här hittar du statistik över inkomna och avgjorda ärenden som rör migration till Sverige, samt statistik över anvisningar och mottagande i kommuner. Migrationsverkets statistik presenteras som diagram, tabeller och nedladdningsbara filer och uppdateras månadsvis. Stora skillnader i flyttmönster bland flyktingar i Sverige. De flesta av de 70 000 flyktingar och deras anhöriga som Sverige tog emot 2016 bodde kvar i samma kommun tre år senare.