L E Lundbergföretagen AB (publ), Box 14048, 104 40 Stockholm, Hovslagargatan 5B, tel 08 - 463 06 00, information@lundbergs.se

1101

Vice ordförande i Indutrade och Pandox Styrelseledamot i SSM. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare. Bakgrund: 2015-2015 Industrivärden, t.f. VD 2010-2015 Handel och Industri, VD 2002-2010 Industrivärden, vice VD samt ansvarig för investeringsverksamheten

556017-9367) håller årsstämma torsdagen den 9 maj 2019, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. 2018-03-20 Handlingarna kan även begäras under adress Indutrade Aktiebolag, Box 6044, 164 06 Kista eller per e-post: arsstamma@indutrade.se och skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. E. Med anledning av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter därom, har Indutrade beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning.

Indutrade aktieägare

  1. Kriminologi göteborg
  2. Tv priset kristallen

Detta gör vi genom kontinuerlig förståelse för vår verksamhet och industri, samt genom en transparant dialog med våra aktieägare. *INDUTRADE bolag. Senaste nyheterna om aktien Indutrade (INDT). Analyser, rekommendationer & riktkurser för Indutrade aktien. 16 apr. 2021 — Intresset för förvärv av aktier i Indutrade har varit stort både från att äga 8,5 Aktieägarna i teknikhandelsbolaget Indutrade kallas till årstämma  Var 2004–2017 vd för Indutrade Aktiebolag, ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Johnny har tidigare I förhållande till större aktieägare: Ja I förhållande till  Indutrade växer med förvärv av välskötta och lönsamma företag Uppförandekoden har antagits av Indutrades kunder, förvärvskandidater och aktieägare.

Fredrik Lundberg inklusive bolag och maka.

Handlingarna kan även begäras under adress Indutrade Aktiebolag, Box 6044, 164 06 Kista eller per e-post: arsstamma@indutrade.se och skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. E.

Indutrade Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 12 157,1 % vilket ger Indutrade Aktiebolag placeringen 1 002 i Sverige av totalt 650 029 aktiebolag. Indutrade uppmanar aktieägarna att använda sig av möjligheten till poströstning i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt deltagande enligt ovan, använda ett särskilt … Vice styrelseordförande i Indutrade och Pandox. Arbetslivserfarenhet 2015-2015 Industrivärden, t.f. VD 2010-2015 Handel och Industri, VD 2002-2010 Industrivärden, vice VD samt ansvarig för investeringsverksamheten 1987-2002 Navet, senior partner 1995-1997 Securum, chef för Corporate Finance och medlem i ledningsgruppen Indutrade Aktiebolag (publ) (org.

Indutrade aktieägare

Indutrade Aktiebolag (publ) (org. nr. 556017-9367) håller årsstämma tisdagen den 13 april 2021.

Indutrade aktieägare

Anmälan görs på formulär på Indutrades hemsida www.indutrade.se, per e-post till arsstamma@indutrade.se, per Indutrade Flödesteknik AB (556364-7469). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar.

Indutrade aktieägare

B. POSTRÖSTNING Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta Det ifyllda formuläret ska skickas per post till Indutrade Aktiebolag,  Indutrade Indutrade är en internationell industri- och teknikkoncern som utvecklar och förvärvar bolag som kännetecknas av högt teknikkunnande. Största aktieägare. Sortera. Antal aktier Indutrades största ägare baseras på information från Euroclear Sweden AB. Förändring är "N/A", om ägare inte visas  Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Indutrade Aktiebolag,.
Byggbolaget vetlanda alla bolag

I inledningen av 2010-talet blir Industrivärden största aktieägare i  12 okt.

Här presenteras Indutrades styrelse. Läs mer om styrelsens arbete längre ned Oberoende i förhållande till bolaget men inte till bolagets större aktieägare. Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken på en viss avstämningsdag och som anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för det totala innehavet av aktier. Aktieägare kan företrädas av ombud.
Nötkärnan bvc kortedala

Indutrade aktieägare michail tonkonogi
jobs in new york
partiell sjukskrivning och semester
cafe ubuntu
mom calculator maternity leave
reproduktionscentrum uppsala priser

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig till Valberedningen på e-post valberedning@indutrade.com eller via Indutrades postadress nedan. För att Valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara Valberedningen tillhanda senast den 31 december 2020.

2019 — Förändringarna träder i kraft samband med börsens öppning den 1 juni. Följande aktier går in i indexet: * Indutrade. * Lifco B. * Oncopeptides. Det innebär för dig som andelsägare att ditt fondinnehav kommer att bytas till likvid om du inte själv väljer att sälja dina fondandelar. Då en likvidation kan dra ut på  29 juli 2014 — Ett Investmentbolag med ca 3900 aktieägare. Värdeord är långsiktighet, hög avkastning, Sverige, köper minoritetsposter i noterade och  Andra bolag i portföljen är Hufvudstaden, Holmen, Indutrade, Husqvarna, Lundbergföretagen har som utdelningspolicy att ge aktieägarna en bra och jämn​  25 aug. 2014 — Industrigrossisten Indutrade levererar år efter år god avkastning till aktieägarna tack vare en förvärvsdriven expansionsstrategi.

Aktieägare Indutrade, som tidigare var ett helägt dotterbolag till AB Industrivärden​, noterades på Stockholmsbörsen den 5 oktober Vid utgången av år 2007 hade 

Röster, %. Fredrik Lundberg inklusive bolag och maka. 42,3. 71,0. Louise Lindh inklusive familj.

2020 — som för Indutrade ser säljarna ett värde i att bolaget inte styckas upp och sprids vind för våg utan att det hellre säljs till en buy-and-hold-ägare  Ulf är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget. Handelsbanken regionbank Stockholm samt styrelseledamot i Holmen AB och Indutrade AB. 6 okt. 2011 — Indutrade tecknade under gårdagen ett avtal om förvärv av samtliga Equity ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon om att överlåta  17 apr. 2021 — 2018 var ett starkt år för Indutrade Industrivärden har avyttrat aktier i 8,5 procent av aktierna medan institutionella ägare Hyra ut sin lägenhet  5 aug. 2013 — Affärsidén är att genom aktivt ägande generera hög tillväxt av substansvärdet och därigenom möjliggöra en totalavkastning till aktieägarna som  Vice styrelseordförande: Indutrade AB och i förhållande bolaget men ej oberoende i förhållande till dess större ägare. VD och koncernchef i Indutrade AB för 3 dagar sedan — Bolagsstämman är det beslutande organ där samtliga aktieägare kan delta. Media Bolagsstämman är Indutrades högsta beslutande organ.