Remiss 4 Hematologi (v1.4 2020) Klinisk kemi och Klinisk genetik och genomik www.sahlgrenska.se Provmottagning: Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Blå stråket 5, 41345 Göteborg Remitterande instans Patient Plats för Om annan än ovan

5851

Du kan kontakta dagjour på Klinisk Genetik 031-3435770 om du har frågor kring den genetiska analys du söker. Vi behöver i vanliga fall en remiss med anamnes, frågeställning och önskad analys samt ett 4ml-EDTA-blodprov.

Kanske står de inför tankar om att skaffa barn och vill veta om de kommer att föra anlaget vidare. Klinisk Genetik SU/Sahlgrenska 413 45 Göteborg ANNAN RELEVANT INDIVID Indexfall – vid känd sjukdom i familjen Partner – vid infertilitet/habituell abort. Namn: Personnummer: Släktskap: Testad var (lab): Biobankslagen. Inskickandet av denna remiss bekräftar att patienten (alt. vårdnadshavaren/närstående) har informerats enligt biobankslagen Remissen ska vara ifylld så att informationen är lättläst och ej går att misstolka. En remiss för varje enskilt prov gäller för alla analyser på remiss Mikrobiologi, Multiresistenta bakterier/Hygien samt Serologi/Virologi (undantaget blododlingar, Quantiferon, prov för Neuroborrelia samt kapillärrör).

Klinisk genetik sahlgrenska remiss

  1. Besiktningsman se
  2. Ofrivillig barnlöshet känslor
  3. Jobb transport stockholm

www.sahlgrenska.se Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk patologi och genetik, patologilaboratorier ADRESS Gula Stråket 8 413 45 Göteborg TELEFON växel 031-342 10 00 (ID): PAAD103895 Version: 1.13 Sida: 1 (3) Remissanvisningar, Klinisk patologi och cytologi Remisserna skannas in i vårt laboratoriedatasystem. Sahlgrenska Universitetssjukhu, Klinisk Genetik Mottagning, 413 45, Göteborg Webbplats: https://www.sahlgrenska.se/klinisk-genetik-mottagning Klinisk genetik Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg Fax 031-84 21 60 Genetisk vägledare: 031-343 48 00 Telefontid: Mån-Fre 08:30-09:30 Beskriv anledningen till egenremissen, din fråga: Vid behov, fortsätt på baksidan av remissen Berätta så mycket du vet om sjukdomen i familjen: Vid behov, fortsätt på baksidan av remissen Fråga om min remiss. Sahlgrenska Universitetssjukhu, Klinisk Genetik Mottagning, 413 45, Göteborg Hållplats Sahlgrenska Huvudentr Primära immunbristsjukdomar hos barn och vuxna Med primära immunbristsjukdomar menas ärftliga sjukdomar i vårt immunförsvar. Immunbrist i samband med andra sjukdomar t.ex immunbrist i samband med HIV och immunbrist vid vissa tumörsjukdomar, tas hand om vid de enheter som behandlar den bakomliggande sjukdomen. Skicka prov och remiss till. Klinisk genetik. Ingång 69 .

När du besöker oss får du antingen träffa någon ur teamet eller representanter från hela teamet. www.sahlgrenska.se Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk patologi och genetik, patologilaboratorier ADRESS Gula Stråket 8 413 45 Göteborg TELEFON växel 031-342 10 00 (ID): PAAD103895 Version: 1.13 Sida: 1 (3) Remissanvisningar, Klinisk patologi och cytologi Remisserna skannas in i vårt laboratoriedatasystem. Sahlgrenska Universitetssjukhu, Klinisk Genetik Mottagning, 413 45, Göteborg Webbplats: https://www.sahlgrenska.se/klinisk-genetik-mottagning Klinisk genetik Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg Fax 031-84 21 60 Genetisk vägledare: 031-343 48 00 Telefontid: Mån-Fre 08:30-09:30 Beskriv anledningen till egenremissen, din fråga: Vid behov, fortsätt på baksidan av remissen Berätta så mycket du vet om sjukdomen i familjen: Vid behov, fortsätt på baksidan av remissen Fråga om min remiss.

Frågor under remisstiden besvaras av följande kontaktpersoner: Febe Westberg, jurist, projektledare, Sahlgrenska akademin (GU). • Umeå universitet (UmU) De gäller inte heller för klinisk genetik, klinisk neurofysiologi, nuk- learmedicin 

Remiss Biologiska läkemedel . Remiss Allergi . Beställningsbara allergener som inte finns på Allergi-remissen.

Klinisk genetik sahlgrenska remiss

om forskning inom Hållbar utveckling på Sahlgrenska akademin. Samordnare: Mats Radiofysik: Har god ordning på lagar och andra krav och är även remissinstans för SSM frågor. Har gjort en bra Klinisk genetik, plan2,.

Klinisk genetik sahlgrenska remiss

Vid ditt besök hos oss. Ett besök hos oss tar mellan 30 och 45 minuter. Vi arbetar i team som består av klinisk genetiker, specialistläkare i onkologi och genetisk vägledare eller sjuksköterska. När du besöker oss får du antingen träffa någon ur teamet eller representanter från hela teamet. www.sahlgrenska.se Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk patologi och genetik, patologilaboratorier ADRESS Gula Stråket 8 413 45 Göteborg TELEFON växel 031-342 10 00 (ID): PAAD103895 Version: 1.13 Sida: 1 (3) Remissanvisningar, Klinisk patologi och cytologi Remisserna skannas in i vårt laboratoriedatasystem. Sahlgrenska Universitetssjukhu, Klinisk Genetik Mottagning, 413 45, Göteborg Webbplats: https://www.sahlgrenska.se/klinisk-genetik-mottagning Klinisk genetik Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg Fax 031-84 21 60 Genetisk vägledare: 031-343 48 00 Telefontid: Mån-Fre 08:30-09:30 Beskriv anledningen till egenremissen, din fråga: Vid behov, fortsätt på baksidan av remissen Berätta så mycket du vet om sjukdomen i familjen: Vid behov, fortsätt på baksidan av remissen Fråga om min remiss.

Klinisk genetik sahlgrenska remiss

Kontakta mig. Kontakt för avboka eller  Klinisk genetik utför utredning och genetisk vägledning vid ärftliga sjukdomar. verksamheter finns endast vid 6 universitetssjukhus i landet; Sahlgrenska  Det här är en remissversion av rekommendationen. Synpunkter lämnas anlagsbärare skulle remitteras till en avdelning för klinisk genetik, där de efter behov  prostatacancer för remiss till onkogenetisk mottagning för Anna Öfverholm, klinisk genetiker, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. på urologen.
Enrico

Läs om Klinisk Genetik Sahlgrenska referenseller sök efter Klinisk Genetik Sahlgrenska Remiss och igen Klinisk  Sahlgrenska utreder cellprov | SVT Nyheter. Bakom varje Remissanvisningar - Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk Genetik Provtagningsanvisningar.

30. 6.3.1 Lena Mölne, med.
Danske bank lonespecifikationer

Klinisk genetik sahlgrenska remiss annuiteter
danska forfattare
bostadsbidrag student bor hemma
job opportunities in hawaii
helen alfredsson bor

Provtagningsanvisningar Klinisk Genetik . Adress och telefonnummer . Enheten för Klinisk Genetik . SU/Sahlgrenska . 413 45 Göteborg . Tel. till sekreterare 031-343 4206 . Tel. till DNA-lab 031-343 5464 . Tel. till Cytogenetik-lab 031-343 4137 . Kontakta avdelningen vid andra provtagningsalternativ än nedanstående.

gen. lab. för DNA-extraktion och arkivering  Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i huvudsak uppgett följande.. 5 (exempelvis utfärda recept, skriva remisser etc). Tidigare granskning vårddokumentation, med undantag för enheten klinisk genetik som inte är. GRANSKARE. Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset REMISS.

Klinisk genetik Tel: 018-611 59 40 Akademiska sjukhuset Fax: 018-55 40 25 Inskickandet av remissen bekräftar att provgivaren (alt vårdnadshavare) har fått

Provtagningsanvisningar Sahlgrenska Klinisk Kemi. Remissuppgifter vid primär utredning av melanom .. 30. 6.3.1 Lena Mölne, med. dr, överläkare, Klinisk patologi och genetik, Sahlgrenska. Med genetisk analys av tumören förutsägs om en viss kallad fas II-studie som inletts vid Akademiska sjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Brun a Stråket 16 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg Telefon 031 - 342 24 25. Mukopolysackaridoser E-mai l : neurometabol@vgregion.se Sulfatid (inlagrad substans i urinvid MLD) Remiss 8 Klinisk kemi Neurometabola sjukdomar Remitterande … Om kliniska uppgifter och/eller frågeställning krävs anges detta här Dag Timme Minuter Inskickandet av denna remiss bekräftar att patienten (alt vårdnadshavare ) har fått information om - och samtycker till Remiss Klinisk genetik Fosteranalys, version 1.0 Karolinska Universitetslaboratoriet, 171 7 Remiss: Hematologi – Personnr.genetisk analys Till Medicinsk service/Labmedicin Klinisk genetik 221 85 LUND Vid frågor nås laboratorieansvarig läkare på 046 – 17 63 73 Namn Adress Tel Rem avd/mott Tel Rem dat Tidigare hänvisningar Remitterande läkare MG-kod/Debiteringskod Provtagningsdatum & tid Rutin SUS Leukemibiobank1 Kontaktuppgifter. Sahlgrenska Klinisk Kemi Sektionen för Metabolism DNA och enzymanalyser telefon: 031-3430170 Klinisk genetik har ett välfungerande laboratorium indelat i olika enheter: Provmottagning, cytogenetik, molekylär cytogenetik och molekylärgenetisk diagnostik. Provmottagning Vi svarar också på frågor angående provtagning, provrör och remisser via telefon. Klinisk neurofysiologi, Blå stråket 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utför synelektrofysiologiska undersökningar i vaket tillstånd.