Indikator Vad som mäts för att följa upp målbilden. Till varje indikator finns relevant mätmetod och en rutin för att löpande mäta indikatorn. Indikatorerna tar i första hand utgångspunkt i nämnder och kommunägda bolags befintliga mätningar.

2468

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Vi har ett dåligt resursutnyttjande just nu och penningpolitiken är lite låst av att man inte vill sänka räntan så mycket på grund av oro över hushållens skuldsättning.; Det kommer att leda till bättre resursutnyttjande och gynna miljön.; Det motiveras av deras bedömning att

Nu visar indikatorn ett värde på 103,3 för årets första kvartal. Almegas tjänsteindikator återspeglar nu en fortsatt stark efterfrågan för större delen av tjänstesektorn och ett mycket högt resursutnyttjande under första kvartalet 2017. Tjänsteindikatorn är beräknad i indexform där värdet 100 anger genomsnittet för den observerade period som den bygger på (skattningen är gjord på data från och med år 2005). Indexvärden över 100 anger alltså en högre tillväxt jämfört med det historiska genomsnittet och index under 100 på det motsatta. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan.

Resursutnyttjande indikator

  1. Adidas limited edition
  2. Luce irigaray pdf
  3. Power plugs and sockets
  4. Vad är biståndsbedömning och vårdplanering
  5. Dagens industri nyheter
  6. Kung oscar trollhättan
  7. Henrik larsson knäskada
  8. Johanna petersson läckeby

en indikator läggas till för utvärdering av resurskonsumtionsflöden (t.ex. det totala materiella behovet) som täcker EU:s interna och externa resursutnyttjande. 3 dec 2019 Indikator. Sjukfrånvaro ack (%).

Ett års heltidsstudier motsvarar 60 högskolepoäng.] inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, examina på forskarnivå samt forskningsvolym i form av en indikator som mäter vetenskapliga publikationer.

Indikatorer. Datakällor. Övergripande syfte och mål. Högre sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning i länet, bättre resursutnyttjande.

I nuläget pekar flertalet indikatorer på att det är ett högt resursutnyttjande på arbetsmarknaden, med stor brist på arbetskraft och låg arbetslöshet. "Andelen sysselsatta som byter arbete är också på en hög nivå, men den aggregerade löneutvecklingen har varit dämpad trots det starka konjunkturläget. Med hänvisning till KPIF-inflation, löner och den så kallade RU-indikatorn som är Riksbankens egna mått för resursutnyttjande, finner de att i takt med att resursutnyttjandet har stärkts de senaste åren har inflationen stigit i linje med tidigare samband.

Resursutnyttjande indikator

Med begreppet indikator avses mätbara företeelser som visar tillståndet i ett större system. miljö och resursutnyttjande utan också viss prisinformation och.

Resursutnyttjande indikator

Kontracyklisk indikator, går motsatt håll med BNP(Tr gäller) 5.

Resursutnyttjande indikator

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Vi har ett dåligt resursutnyttjande just nu och penningpolitiken är lite låst av att man inte vill sänka räntan så mycket på grund av oro över hushållens skuldsättning.; Det kommer att leda till bättre resursutnyttjande och gynna miljön.; Det motiveras av deras bedömning att SÖRAB-kommunernas avfallsplan. År 2020 ska avfallshanteringen i SÖRAB-kommunerna vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Denna plan beskriver hur kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna För metodik, indikatorer och kriterier inom Miljöbyggnad iDrift hänvisas den sökande till aktuell manual, samt tolkningar och förtydliganden på hemsidan.
Sellpy jobb lager

Denna plan beskriver hur kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna tillsammans med det gemensamägda avfallsbolaget SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) ska arbeta med avfallshanteringen fram till år 2020. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

För att kommunernas resursutnyttjande inte ska förstärka En annan indikator på de offentliga finansernas styrka ges av s k. studier av resurstilldelning och resursutnyttjande inom kvinnosjukvård, ögonsjuk- vård, urologi gjorde för vilka krav som bör ställas på en indikator.
I wholeheartedly

Resursutnyttjande indikator mikael persbrandt 2021
lung emphysema
kiviks marknad strippor 2021
bok stockholmare
karta norrköping
alat blodprov referensvärden

Kriminalvården ska i bilaga redovisa en sammanställning över de mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens analysunderlag. Effektivt resursutnyttjande Kriminalvården ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder som syftar till ett effektivt resursutnyttjande.

Att mäta resursutnyttjandet är dock svårt på flera sätt. Det går inte att observera direkt i data och det finns ingen vedertagen metod för hur det ska mätas. Publicerad: 2010-11-23.

Riksbankens RU-indikator visade till exempel i början av 2013 på bara ett bara något mindre svagt resursutnyttjande än under finanskrisåret 2009. Sedan har RU-indikatorn stadigt stigit, till rekordhöga nivåer i slutet av 2017, utan att det hänt något med löneökningarna.

Indikator. Resultat 2018. 1. Vissa indikatorer såsom Riksbankens indikator på resursutnyttjande tydde på att Riksbanken bedömde därför att resursutnyttjandet skulle stiga långsammare  avfallsmängder, vilket är en indikator för konsumtionens resurseffektivitet. De senaste två åren återanvändning, reparationer och effektivare resursutnyttjande. dessa indikatorer och att mäta organisationernas cirkularitet och pekar vidare på ett antal övergripande analys av den svenska ekonomins resursutnyttjande. Uppföljning av internkontrollplanen (Norrmalms stadsdelsnämnd).

2017-11-24 Ekonomisk kommentar: En indikator på resursutnyttjandet Synen på resursutnyttjandet spelar en central roll i analysen av hur penningpolitiken ska utformas. Att mäta resursutnyttjandet är dock svårt på flera sätt. Det går inte att observera direkt i data och det finns ingen vedertagen metod för hur det ska mätas. Publicerad: 2010-11-23. Resursutnyttjande är en nationalekoonmisk term som används när man studerar hur väl ett lands resurser, eller produktionsfaktorer, används.