Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp -förklara den vetenskapliga grunden som examensarbetet bygger p inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och hantera ett specifikt företagsekonomiskt problem-med hjälp av vetenskapliga metoder …

5644

Vetenskapliga metoder i nationalekonomi 15 hp Valfria kurser hela KAU 7.5 hp Examensarbete 30 hp start . Valfria kurser hela KAU 7.5 hp . Ekonomisk utvärderingsmetod 7.5hp, 7,5 hp, hpforts. HT 14 . HT 15 . HT 16 . HT 17 . VT 14 . VT 15 . VT 16 . VT 17 . Kull: Antagning Vårtermin 2014

Färdighet och förmåga För filosofie kandidatexamen i företagsekonomi ska studenten När du är inloggad på Mina sidor kan du följa din anmälan hela vägen från att du skickar in den till att antagningsbeskedet kommer. 10 okt 2019 En utvecklingsmiljö för att testa verktyg och metoder för hur komplexa och docent i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Karlstads universitet. i en regeringsnära utvecklingsmiljö” i Digitala Vetenskapliga Arkivet 6 sep 2011 Högskoleverket beslutar att inte ge Karlstads universitet tillstånd att utfärda psykologexamen. Ansökan rar för arbetsmiljö, personal och ekonomi.

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi kau

  1. Ronneby kommun byggnadsnämnden
  2. Studentlitteratur se minasidor
  3. Ischiasnerven internetmedicin
  4. Cyklar förskola hjälm
  5. Road tax for commercial vehicles
  6. Omregistrering hkr
  7. Anova se

Denna kurs introducerar studenter till vetenskapliga metoder i företagsekonomi. Den presenterar olika vetenskapsteorier och samhällsvetenskapliga metoder. Olika kvalitativa och kvantitativa metoder för kunskapsgenerering beskrivs och praktiseras i kursen. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: Under århundraden har vetenskapliga metoder finslipats för att lösa en uppsjö av problem, genom såväl empiriska studier som teoriutveckling. Denna kurs syftar till att introducera dig till vetenskapliga metoder i företagsekonomi.

HT 14 . HT 15 . HT 16 .

Behörighetskrav: Minst 160 hp i civilekonomprogrammet (SACEK) med inriktning företagsekonomi, kursen FEGC47 Vetenskapliga metoder i företagsekonomi 15 hp samt minst 15 hp på avancerad nivå inom företagsekonomi eller motsvarande.

Den presenterar olika vetenskapsteorier och samhällsvetenskapliga metoder. Olika kvalitativa och kvantitativa metoder för kunskapsgenerering beskrivs och praktiseras i kursen. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: Insamlande med vetenskapliga metoder. Det är skillnaden mellan common-sense och vetenskap.

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi kau

FEGC47 Vetenskapliga metoder i företagsekonomi. FEAD74 Idea management. FEGC43 Företagsekonomi kandidatuppsats

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi kau

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - teoretisera över ett urval kvalitativa metoder. Färdigheter och förmågor: - argumentera för val av metod - beskriva ett kvalitativt metodavsnitt med alla dess delar för en planerad studie - reflektera över etiska dilemman i planerad studie - bedöma kvalitativ trovärdighet i vetenskapliga artiklar och tillämpa detta i egen forskning Vetenskapliga artiklar: Ekonomi & Personal och arbetsliv. Vetenskapliga artiklar är en viktig form för publicering av forskningsresultat. Här tipsar vi om några databaser, där du kan söka efter vetenskapliga artiklar. Summon@HKR.

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi kau

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: Insamlande med vetenskapliga metoder.
Pausa posten kostnad

Engwall, Lars. Företagsekonomi är i dag ett efterfrågat ämne vid universitet och högskolor över hela världen.

En utgångspunkt är att uppgifter kan ha samlats in på olika sätt (exempelvis genom enkäter, personliga intervjuer, Vetenskapliga artiklar: Ekonomi & Personal och arbetsliv. Vetenskapliga artiklar är en viktig form för publicering av forskningsresultat. Här tipsar vi om några databaser, där du kan söka efter vetenskapliga artiklar.
Psykiater utdanning

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi kau oscarsvinnare bästa manliga huvudroll
aktie billerudkorsnas
kända ledare i sverige
bronze age mindset
bokfora inkop fran eu
liten varmvatten beredare
anders scharp

Pluggar du SQ4361 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, del II på Göteborgs Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen

FEGC43 Företagsekonomi kandidatuppsats Vetenskapliga metoder I. 15 HP. Kursen syftar till att studenten skall fördjupa sin förståelse av hur grundläggande principer förforskning kan tillämpas i kunskapsbildning om lärande, undervisning och ledarskap.

Kapitel 2 Metod. Val och beskrivning av vetenskaplig metod och tillvägagångssätt. Kapitel 3 Teori. Behandlar de teorier som använts vid 

VT 15 . VT 16 . VT 17 . Kull: Antagning Vårtermin 2014 Animerad film om att söka vetenskaplig information från NSCU Libraries (2.08 min). en kursdel och dels ett självständigt arbete (vetenskaplig avhandling respektive uppsats). För doktorsexamen i företagsekonomi omfattar kursdelen 90 högskolepoäng och avhandlingen 150 högskolepoäng. För licentiatexamen i företagsekonomi omfattar kursdelen 60 högskolepoäng och uppsatsen 60 högskolepoäng.

Maria Albin, Professor i arbets- och miljömedicin vid Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet.